Categories
Uncategorized

מאגר שמות ישראליים בעברית – Israeli hebrew names dataset

זהו פוסט ראשון בבלוג בעברית, מאחר והוא דן בנושא שמות ישראליים בעברית. לאחרונה יצא לי להתעסק בכריית שמות מדפי אינטרנט ומהר הבנתי שלא אתקדם הרבה אם לא תהיה לי רשימת מילים שהן למעשה שמות, כדי להפריד בקלות את הטקסט מהשמות.
לא מצאתי רשימה כזו פשוטה, למרות שבאתר מ.י.ל.ה של הטכניון יש לקסיקון די נרחב של מילים בעברים עם טיוג גם לשמות. למרות שאפשר בקלות לדלות משם את השמות עם JAXB על הסכמה של הXML, לא עשיתי זאת מפאת חוסר זמן וקוצר רוח.
אז עשיתי רשימה בעצמי. התחלתי ממאגר שמות שקיים אצלי ופירקתי לשם פרטי ומשפחה באמצעות רווחים, ולאחר מכן התחלתי במלאכת הכרייה שהוסיפה הרבה מאוד שמות למאגר.
לאחר מכן חזרתי למאגר שלי ומניתי את המופעים של כל שם כשם פרטי ושם משפחה, כדי לעזור בכרייה עתידית. כך אפשר למצוא עוד שמות למשל אם לוקחים את המילה שבאה לפני שם משפחה מובהק מאוד.
עם זאת ישנם שמות מאוד מבלבלים מבחינת שיוך לשם פרטי או משפחה, למשל “גל”, “שלום”, או “ברק”. לעומתם שמות מובהקים לכאן או לכאן כמו “אהוד” או “לוי”
בכל מקרה, הנה הרשימה לשימושכם החופשי.
נא לקחת בחשבון שזו רשימה חלקית ביותר, וכן המנייה של השמות חלקית ביותר גם היא.
hebrew_names
This is the first hebrew speaking post on the MTT blog, since it speaks of names in Hebrew. This is also not a translation of the above text, just a preamble to it. I’ve collected a list of Hebrew first and last names and counted the number of times a name appears as first and last on a private database of names. The result may be useful for someone extracting Hebrew names from the web.
Enjoy!
Roy.